CENÍK

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Aplikace nepovinného očkování 

200 Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (tábory, školy v přírodě, lyžařský výcvik)

200 Kč

Potvrzení přihlášky do MŠ, jeslí     

200 Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání (přihláška střední a vysoká škola), (pro studium v zahraničí - 300 Kč)                                                           

400 Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu  

200 Kč

Vyšetření pro řidičské oprávnění

400 Kč

Vystavení potravinářského průkazu  

200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů či pacienta (např. pro sportovního lékaře)

200 Kč

Vyplnění formuláře pro úrazovou či jinou pojistku 

300 Kč

Aplikace náušnic (včetně náušnic)

500 Kč

Duplikát očkovacího průkazu

200 Kč