LÉKAŘSKÉ POSUDKY

Potvrzování přihlášek na střední školu

K potvrzení přihlášky na střední školu je nutný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Na vyšetření je nutné se předem objednat.

K vydání tohoto posudku se musí :

  • dítě dostavit s rodičem
  • mít identifikační údaje školy , a to - obchodní firma nebo název a adresu sídla školy, identifikační číslo osoby, bylo- li přiděleno nebo název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zřizovatel stát, kraj nebo obec.
  • kód a název oboru vzdělávání, ke kterému je uchazeč o vzdělávání posuzován
  • z webových stránek školy si zjistit pracovní podmínky při vyučování (klima, osvětlení, hygienické podmínky), zdravotní rizika práce např. hluk , vibrace, prach, psychická zátěž, práce s chemikáliemi a bezpečnostní rizika práce - práce ve výškách, práce s pilou, vrtačkou

Před vydáním posudku je nutné základní vyšetření, které zahrnuje:

  • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost
  • pracovní anamnéza - výskyt rizikových faktorů
  • komplexní fyzikální vyšetření - vyšetření sluchu, zraku, kůže, orientační neurologické vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání
  • základní chemické vyšetření moče