DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY

Dětská pohotovost FNOL

akutní zdravotní obtíže vzniklé mimo pracovní dobu naší ambulance

kdy: všední dny od 15.00 do 7.00 hodin; sobota, neděle a svátek od 7.00 do 7.00 hodin (24 hodin)

kontakt: 588 444 634, 588 444 434

kde: MAPA


Toxikologické informační středisko

co dělat při akutní otravě (nutno nahlásit celé jméno dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu)

kdy: nepřetržitý provoz

kontakt: 224 91 92 93, 224 91 54 02, www.tis-cz.cz

kde: Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2


Zdravotnická záchranná služba (tel. 155)

akutní život ohrožující zdravotní obtíže

kdy: nepřetržitě

kontakt: 155